MASCOM là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các giải pháp Công nghệ Thông tin và Viễn thông

MASCOM là người bạn trung thành, luôn lắng nghe và thấu hiểu để tư vấn, cung cấp kịp thời những sản phẩm – dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu hợp lý của khách hàng, mang lại lợi nhuận cho đối tác và sự nghiệp cho mỗi thành viên. Phương châm hoạt động của MASCOM là “Giải pháp của chúng tôi, niềm vui của bạn”

A

Về Chúng Tôi

Chúng tôi là ai

MASCOM là đơn vị tiên phong trong việc phát triển các giải pháp Công nghệ Thông tin và Viễn thông, Thành phố Thông minh, giải pháp Chuyển đổi số, sử dụng Big Data, AI triển khai các giải pháp Bảo mật và Công nghệ Tài chính. MASCOM đồng thời là đối tác của nhiều đơn vị CNTT lớn tại Việt Nam và thế giới, nhằm tư vấn cho quý đơn vị giải pháp CNTT và Viễn thông tối ưu nhất.

Các Giải Pháp

Dịch Vụ

Giải pháp Viễn thông

MASCOM cung cấp các giải pháp Viễn thông:

 • Super App
 • Social Gaming
 • Speech to Text
 • Voice Brandname

Công nghệ Tài chính

MASCOM cung cấp các giải pháp Công nghệ Tài chính:

 • OCR
 • eKYC
 • Credit Scoring

Giải pháp Bảo mật

MASCOM cung cấp các giải pháp An ninh thông tin đáp ứng phạm vi quản lý “4 lớp”

 • EDR
 • Internet Shield
 • SOC

AI/Bigdata

Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI, EDGE AI, Mechine learning, IOT) vào camera, triển khai cho các hệ thống văn phòng, sân bay, khu vực công cộng…

Smart City

Smart City cung cấp các giải pháp:

 • Edtech – Cơ sở dữ liệu Giáo dục cấp tỉnh
 • Edtech – Elearning & eContactBook

  Free Seo Analysis

  Mascom solution to expand your revenue

  MASCOM brings you the best technology solutions, expanding revenue and potential in the financial market.

   News

   Our Blog

   Are you ready to grow your business?

   CALL US NOW

   SEND US AN EMAIL