Blog

Ứng dụng AI: Top 10 ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)

Mức độ phổ biến của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng vọt theo từng ngày. AI (Artificial Intelligence) là khả năng của một hệ thống hay một chương trình để suy nghĩ và học hỏi và tự sửa lỗi từ kinh nghiệm. AI đã phát triển đáng kể...

Read more...

Việt Nam – Chuyển đổi số và thực trạng

Theo Thứ trường Nguyễn Huy Dũng Bộ Thông tin và truyền thông, năm 2020 là năm bắt đầu thực hiện chuyển đổi số quốc gia. Công nghệ số phát triển cho phép chúng ta đưa mọi hoạt động của mình lên không gian mạng thay vì chỉ số hóa...

Read more...

Machine learning và các ứng dụng thực tế

Đặc điểm quan trong nhất mà thế giới công nghệ 4.0 đang theo đuổi là trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với xu hướng phát triển công nghệ AI, các lĩnh vực như siêu máy tính, siêu trí tuệ nhân tạo đang là một ngành cực hot trong thế...

Read more...

5 Cs trong tín dụng là gì?

"5 Cs tron tín dụng" là cụm từ phổ biến được sử dụng để mô tả 5 yếu tố được sử dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm của người vay tiềm năng. Các tổ chức tài chính sử dụng xếp hạng tín dụng để đánh giá và...

Read more...

có biết khách hàng của bạn trong ngân hàng.

KYC là gì? eKYC là gì? tại sao KYC lại trở nên tiêu chuẩn trong ngành ngân hàng? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu KYC là  gì? KYC (Know Your  Customer) có nghĩa là biết khách hàng của bạn. KYC hoặc  kiểm tra KYC là quy trình bắt buộc để xác...

Read more...