có biết khách hàng của bạn trong ngân hàng.

có biết khách hàng của bạn trong ngân hàng.

KYC là gì? eKYC là gì? tại sao KYC lại trở nên tiêu chuẩn trong ngành ngân hàng? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu

KYC là  gì?

KYC (Know Your  Customer) có nghĩa là biết khách hàng của bạn. KYC hoặc  kiểm tra KYC là quy trình bắt buộc để xác định và xác minh danh tính của khách hàng khi mở tài khoản và thực hiện định kỳ theo thời gian. Nói cách khác, các ngân hàng phải đảm bảo rằng khách hàng của họ là thực sự là người mà họ đăng ký . Các ngân hàng có thể từ chối mở tài khoản hoặc ngừng quan hệ kinh doanh nếu khách hàng không đáp ứng được các yêu cầu KYC tối thiểu.

Tại sao quy trình KYC lại quan trọng?

Các thủ tục KYC do ngân hàng xác định liên quan đến tất cả  các hành động cần thiết để đảm bảo khách hàng của họ là có thật, đánh giá và giám sát rủi ro.

Các quy trình này giúp ngăn ngừa các và phát hiện hành vi rửa tiền, tài trợ các nhóm khủng bố và các âm mưu tham nhũng bất hợp pháp khác. Quy trình KYC bao gồm xác minh thẻ căn cước, xác minh khuôn mặt, xác minh các tài liệu như hóa đơn điện nước để  làm bằng chứng cụ thể và xác minh sinh trắc.

Các ngân hàng phải tuân thủ các quy định của KYC và quy định về chống rửa tiền để hạn chế gian lận. Trách nhiệm tuân thủ KYC thuộc về các ngân hàng, trong trường hợp không chấp hành hình phạt nặng có thể được áp dụng.

tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Trung Đông và Châu Á Thái Bình Dương khoản tiền phạt được đánh do không tuân thủ AML, KYC tích lũy 26 tỷ USD, và các khoản tiền phạt trong 10 năm qua (2008-2018) chưa kể đến thiệt hại về hình ảnh của tổ chức và không đo lường được.

eKYC là gì?

ở Ấn Độ, eKYC (electronic Know Your Customer  hoặc electronic Know Your Client) là một quy trình trong đó danh tính và nơi cư trú của khách hàng được xác minh điện tử thông qua hệ thống sinh trắc Aadhaar. (Aadhaar là hệ thống định danh ID cá nhân bằng sinh sắc  học ở Ấn Độ).

eKYC  cũng đề cập đến việc thu thập thông tin từ ID (chế độ OCR), trích xuất dữ liệu kỹ thuật sốtừ ID thông minh do chính phủ cung cấp (có chip) với sự nhận diện thực tếhoặc việc sử dụng nhận dạng kỹ thuật sốđược chứng nhận và nhận dạng khuôn mặt để xác minh danh tính trực tuyến.

Quy trình KYC được thực hiện như thế nào?

Quy trình KYC bao gồm xác minh thẻ căn cước, xác minh khuôn mặt, xác minh tài liệu như các hóa đơn tiện ích để làm bằng chứng cư trú hoặc thu nhập cá nhân và xác minh sinh trắc học. Các ngân hàng phải tuân thủ các quy định của KYC và các quy định chống rửa tiền để hạn chế gian lận. Các ngân hàng phải chịu trách nhiệm tuân thủ KYC, trong trường hợp không chấp hành hình phạt nặng có thể được áp dụng.

Share this post