Cuộc phỏng vấn

có biết khách hàng của bạn trong ngân hàng.

KYC là gì? eKYC là gì? tại sao KYC lại trở nên tiêu chuẩn trong ngành ngân hàng? hãy cùng chúng tôi tìm hiểu KYC là  gì? KYC (Know Your  Customer) có nghĩa là biết khách hàng của bạn. KYC hoặc  kiểm tra KYC là quy trình bắt buộc để xác...

Read more...