kinh doanh

5 Cs trong tín dụng là gì?

"5 Cs tron tín dụng" là cụm từ phổ biến được sử dụng để mô tả 5 yếu tố được sử dụng để đánh giá mức độ tín nhiệm của người vay tiềm năng. Các tổ chức tài chính sử dụng xếp hạng tín dụng để đánh giá và...

Read more...